Cleamen 570 širokospektrálna dezinfekcia, 5l

Novinka
91,20 s DPH / ks 76 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo:
CP486

Cleamen 570 širokospektrálna dezinfekcia, 5l

Vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý je určený pre dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov, vrátane zariadení v službách epidemiologicky závažných, napríklad holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, masérske salóny, soláriá, fitness štúdia, sauny, bazény a pod. Používa sa tiež v oblasti priemyslu k účinnej dezinfekcii plôch, predmetov a technologických zariadení pri bežnej údržbe. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku (baktericídnym, fungicídnym, mykobaktericídnym, tuberkulocídnym), nízkou koncentráciou pracovného roztoku (0,3 - 0,6 %) a krátkou dobou pôsobenia (1 minúta). Súčasne zabezpečuje aj dokonalé umytie povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje viac ako 99,99 % vitálnych foriem mikroorganizmov. Prostriedok nenarušuje žiadny materiál dezinfikovaných plôch a nástrojov.

 

Použitie:

Na menšie plochy odporúčame aplikovať zriedený prostriedok (viď tabuľka) mechanickým rozprašovačom zo vzdialenosti 40-50 cm. Na väčšie plochy aplikovať prostriedok pomocou vedra a mopu. Prostriedok je možné použiť aj pre ponornú dezinfekciu, napríklad na dezinfekciu pomôcok v holičstve, kaderníctve, kozmetických salónoch, masérskych salónoch a pod. V tom prípade nariediť prostriedok v pomere 1 : 100 s vodou (10 ml do 1 litra) a pomôcky nechať v pracovnom roztoku 60 minút. Na záver ošetrovaný povrch opláchnuť vodou. Dezinfekciu nechajte pôsobiť na ošetrovanej ploche požadovanú dobu (viď tabuľka). Prípadné zaschnutie nie je na škodu. Po uvedenej dobe je povrch dezinfikovaný. V priebehu tejto doby sa nesmie plochy umývať ani stierať - proces dezinfekcie by sa predčasne ukončil.

 

Spektrum účinku:Baktericídny – na baktérie G+ a G-, vrátane TBC

                           Fungicídny – väčšina mikroskopických húb

Riedenie pracovného roztoku Baktericídny  a fungicídny účinok, vrátane TBC Viruc​ídny ú​činok HIV, HBV, HCV spektra: B​
Účinná koncentrácia a nevyhnutná doba pôsobenia: ​
1 minúta 60 minút​
1 liter 3 ml 6 ml​

                 

Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/5/CCHLP


Biocídny typ: 2, 4 (domácnosť, zdravotníctvo, potravinársky priemysel)

 

pH pracovného roztoku: 5 – 6
 

Prostriedok obsahuje nasledujúce účinné biocídne látky (g / 100 g zmesi):

poly-(hexametylénbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g

didecyl-(dimetyl)-amónium chlorid (EC: 230-525-2): 8,0 g

 

UFI NV60-90R4-S00S-RASN

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Nebezpečné vlastnosti

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H331 - Toxický pri vdýchnutí.

H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacie cesty) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (vdýchnutie).

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Hmotnosť 5,25 kg

Pridať do wishlistu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.