Krystal Sanan proti plesni, 5 l.

7,80 s DPH / ks 6,50 € bez DPH / ks
4 ks
Obj. čislo:
CP419
EAN:
8594011501875

Krystal Sanan proti plesni, 5 l.

Tekutý prostriedok, ktorý je určený na dezinfekciu a súčasne aj na umývanie plôch a predmetov v potravinárstve, stravovacích zariadeniach, zdravotníctve a v ďalších činnostiach epidemiologicky závažných. Obsahuje aktívny chlór ktorý účinne likviduje baktérie, riasy, nižšie huby a vírusy. Používa sa napríklad na umývanie a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náradia, na plošné umývanie a deztinfekciu v potravinárstve a poľnohospodárskych prevádzkach, na bielenie textilu a podobne.

Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými prostriedkami. Môže uvoľnovať nebezpečné plyny (chlór).

 

Základné vlastnosti:

- silné bieliace schopnosti

- dezinfekcia s deklarovaným účinkom

- baktricídny (baktérie G+ a G-)

- fungicídny (väčšina mikroskopických  a vláknitých húb)

- virucídny (HIV, rotavírusy, adenovírusy, papovavírusy, hepatitída B a C, ECBO)

- biocídny typ 2, 3, 4 (domácnosť, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo)

- vhodný na dezinfikovanie namáhaných plôch

- odstraňuje masnotu, zažranú špínu a škvrny

- jemná parfumácia zvyšuje komfort pri práci

 

Návod na použitie:

Na bežné použitie pripravte pracovný roztok v pomere 1:10 (1 liter prostriedku do 10 litrov vody) a aplikujte ho na povrch pomocou mopu, handry, alebo postrekom. Nechajte pôsobiť 10-30 minút a potom povrch zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Pro plošné umývanie a dezinfekciu v potravinárstve, poľnohospodárskych prevádzkach a v zdravotníctve pripravte pracovný roztok rovnakým spôsobom a aplikujte na ošetrované plochy. Pre väčší účinok odporúčame zvýšiť teplotu roztoku na 45°C – 60°C. Prostriedok je možné použiť aj na ponornú dezinfekciu s umývacím účinkom pre drobné predmety a nástroje. V pracovnom roztoku (1:10) ponechajte predmety ponorené počas 30 minút a potom ich opláchnite čistou vodou. Na bielenie textilu pripravte roztok v pomere 0,3 l prostriedku a 40 litrov vody. Po bielení textil dôkladne vypláchajte v čistej vode. Na dezinfekciu volier (napr. psov a mačiek) pripravte pracovný roztok (0,1 l prostriedku a 10 litrov teplej vody) a po aplikácii nechajte pôsobiť min. 60 minút. Na použitie vo wellness (umývanie a dezinfekcia bazénov, dlažby, sáun) pripravte pracovný roztok v pomere 1:10 (1 l prostriedku a 10 l vody). Aplikujte na plochy bežným spôsobom a na záver opláchnite čistou vodou. Na zvýšenie dezinfekčného účinku odporúčame z plôch a predmetov odstrániť organické a anorganické nečistoty.

Riedenie pracov. Roztoku Baktericídny  účinok Fungicídny účinok Virucídny účinok HBV, HCV, HIV, ECBO
Spektra: A Spektra: V Spektra: B, ECBO
Účinná koncentrácia a nevyhnutný čas pôsobenia
10 minút 15 minút 30 minút
1 liter 100 ml 100 ml 100 ml
10 litrov 1 liter 1 liter 1 liter

pH koncentrátu: 12-13

 

Reg. č. v SK: bio/2977/D/18/CCHLP

Číslo žiadosti o povolenie biocidného prostriedku pre ČR je: BC-AY047878-98

 

Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými prostriedkami. Môže uvoľnovať nebezpečné plyny (chlór).


Prostriedok obsahuje nasledovné účinné biocídne látky (g/100 g prostriedku):
Chlornan sodný, obsah aktivného chlóru (EC: 231-668-3): 8,0g

 

UFI 6K20-0079-G001-P8NE

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Môže byť korozívna pre kovy.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Hmotnosť 5 kg

Pridať do wishlistu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.