Dezinfekčný prostriedok Krystal Sanan Klasik, 1 l

2,10 s DPH / ks 1,75 € bez DPH / ks
86 ks
Obj. čislo:
CP193
EAN:
8595683803144

Dezinfekčný prostriedok Krystal Sanan Klasik, 1 l

Prílohy na stiahnutie

Popis:

Tekutý dezinfekčný prostriedok obsahujúci aktívny chlór, ktorý spoľahlivo likviduje baktérie, riasy, nižšie huby a vírusy. Prostriedok je určený na dezinfekciu plôch a predmetov v potravinárstve, stravovacích prevádzkach, zdravotníctve, wellness zariadeniach a ďalších činnostiach epidemiologicky závažných. Používa sa napríklad na dezinfekciu podlách, nábytku, kuchynského a hygienického náradia, na plošnú dezinfekciu v potravinárstve a poľnohospodárskych prevádzkach, na bielenie textilu a pod. Je vhodný aj na úpravu pitnej vody a na úpravu vody v bazénoch.

 

Použitie:

Na bežné použitie pripravte pracovný roztok v pomere 1:10 (1 liter prostriedku do 10 litrov vody) a aplikujte na povrch pomocou mopu, handry alebo postrekom. Nechajte pôsobiť 10-30 minút a potom povrch zotrite alebo opláchnite čistou vodou.

Na plošnú dezinfekciu v potravinárstve, poľnochospodárskych prevádzkach a v zdravotníctve pripravte pracovný roztok rovnakým spôsobom a aplikujte na čistené plochy. Pre efektívnejší a rýchlejší účinok odporúčame zvýšiť teplotu roztoku na 45°C – 60°C.

Prostriedok je možné využiť aj na ponornú dezinfekciu drobných predmetov a nástrojov. V pracovnom roztoku (1:10) ich ponechajte ponorené počas doby 30 minút a potom ich opláchnite čistou vodou.

Na bielenie textiu pripravte roztok z 75 ml. prostriedku a 10 litrov vody. Po aplikácii bielenú textíliu dôkladne vypláchajte v čistej vode.

Na likvidáciu rias v bazénoch dávkujte prostriedok v množstve 25 ml. na 1000 litrov vody v týždenných intervaloch. Na začiatku dávkujte prostriedok v množstve 50 ml. na 1000 litrov vody. 

Na dezinfekciu voliér napr. psov a mačiek pripravte pracovný roztok z 100 ml. prostriedku a 10 listov teplej vody a nechajte pôsobiť min. 60 minút po aplikácii.

Na dezinfekciu pitnej vody dávkujte v množstve 20 ml. na 1000 litov vody a nechajte 30 minút pôsobiť.

 

Na zvýšenie dezinfekčného účinku je doporučené z dezinfikovaných plôch a predmetov odstrániť organické a anorganické nečistoty. Na záver opláchnuť vodou.

Spektrum účinku:      Baktericídny – na bakterie G+ a G-

                                    Fungicídny –väčšina mikroskopických a vláknitých hub

                                   Virucídny – HIV, adenovirusy, papovavírusy, rotavírusy, hepatitida B a C

                                   (HBV, HCV), ECBO (Enteric Cytopathogeníc Bovine Orphan Virus)

                                    Biocídny typ: 2, 3, 4, 5 (domácnosť, zdravotnictvo, poľnohospodárstvo, potravinárský priemysel, úprava pitnej vody)

 

Riedenie pracovného roztoku

Baktericídny  účinok

Fungicídny účinok

Virucídny účinok                                 

HBV, HCV, HIV, ECBO

Spektrum: A

Spektrum: V

Spektrum: B, ECBO

Účinná koncentrácia a nevyhnutná doba pôsobenia:

10 minút (30 minút)

15 minút

30 minút

1 liter

100 ml (30 ml)

100 ml

100 ml

10 litrov

1 liter (300 ml)

1 liter

1 liter

 

pH koncentrátu: 12 – 13

 

Reg. č . v SK: bio/2975/D/18/CCHLP

 

Pozor! Npoužívajte spoločne s inými prípravkami. Prostriedok môže uvoľnovať nebezpečný plyn (chlór).

 

Prostriedok obsahuje následujúce účinné biocídne látky (/ 100 g zmesi):

chlornan sodný, obsah aktivneho chlóru (EC: 231-668-3): 8,0 g


Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

UFI 4H20-G0HW-500H-0X2C

 

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Môže byť korozívna pre kovy.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Hmotnosť 1,115 kg

Pridať do wishlistu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.