Dezinfekčný prostriedok Banox, 1 l

Novinka
1,68 s DPH / ks 1,40 € bez DPH / ks
56 ks
Obj. čislo:
CP134
EAN:
8586000280601

Dezinfekčný prostriedok Banox, 1 l

Tekutý prostriedok s obsahom aktívneho chlóru určený na dezinfekciu a bielenie prádla, dezinfekciu riadu, predmetov,studne, bazénov, atď. Vzhľadom na obsah chlóru nie je vhodný na syntetické textílie, alebo povrchy citlivé na chlór. Prípravok je určený pre bežného užívateľa a pre profesionálne použitie.

Fyzikálne a chemické vlastnosti: kvapalina svetložltej farby s charakteristickou vôňou chlóru
Zloženie: menej ako 5% : chlórnan sodný, roztok s ... % aktívneho chlóru, hydroxid sodný
Množstvo účinnej látky v 100g prípravku: chlórnan sodný, roztok s ... % aktívneho chlóru 3,5 g
Dezinfekčná účinnosť: Prípravok má baktericídny, fungicídny, vírusinaktivačný účinok. (A,V,(B)).
Dávkovanie:
Bielenie a dezinfekcia prádla 2,0% roztok (200 ml/ 10 l vody), expozícia15 min.
Dezinfekcia riadu a predmetov 2,0% roztok (200 ml/ 10 l vody), expozícia15 min.
Dezinfekcia studne a bazénov: 2 % roztok ( 20 ml/ 1l vody) kropíme kanvicou bazén alebo studňu. ( Dezinfikuje 1000l vody)
Použitie: Vo verejnom stravovaní, v ústavných a nemocničných práčovniach, v školstve, v domácnosti, na dezinfekciu bazénov a studní.
Bezpečnostné upozornenia: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ ochranu tváre. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo na miesto určené obcou. EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (zmesami). Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Skladovanie: v originálnom, riadne uzavretom obale, na suchom dobre vetranom mieste.
Registračné číslo prípravku: bio/444/D/03/5/CCHLP
Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu!
Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby (dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale)

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


UFI: K330-70RR-G00E-N7T9

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Môže byť korozívna pre kovy.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Parametre

Hmotnosť 1,1 kg

Pridať do wishlistu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.