Cleamen 510 DEZI PP, 5 l

54,408 s DPH / ks 45,340 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo:
CP441

Cleamen 510 DEZI PP, 5 l

Prílohy na stiahnutie

Popis:

Koncentrovaný tekutý prostriedok určený na dezinfekciu plôch a predmetov v potravinárstve, stravovacích prevádzkach, v zdravotníctve, vo verejných priestoroch a v ďalších činnostiach epidemiologicky závažných, napr. dezinfekcia prevádzok kozmetiky, pedikúra, manikúra, kaderníctvo, holičstvo, masérske a rekondičné služby, solária a pod. Použité zložky nenarušujú materiál dezinfikovaných plôch a nástrojov.


Výhody použitia:

Prostriedok má širokospektrálnu účinnosť a použité dezinfekčné a pomocné zložky nenarušujú materiál dezinfikovaných plôch a nástrojov (ušľachtilá oceľ, plasty, laminované povrchy). Príjemná vôňa kryje dezinfekčné pachy.

 

Použitie:

Prostriedok zriediť podľa požadovanej účinnosti (viď tabuľka) a nanášať na dezinfikované plochy pomocou rozprašovača tak, aby povrch zostal rovnomerne vlhký. Na väčšie podlahovej plochy nanášať dezinfekciu pomocou mopu a vedrá. Povrch nestierať do sucha !

Dezinfekciu nechať pôsobiť na ploche požadovanú dobu (viď tabuľka). Prípadné zaschnutie nie je na škodu. Po uvedenej dobe je povrch dezinfikovaný. V priebehu tejto doby sa nesmie plochy umývať ani stierať - proces dezinfekcie by sa predčasne ukončil.
Pred aplikáciou dezinfekcie musí byť povrch suchý, čistý a zbavený všetkých nečistôt, inak nebude dezinfekcia dokonale účinná. Táto dezinfekcia nezastupuje umývací roztok ! Pre dávkovanie použite pumpičku s dávkou 2 ml, alebo odmerku s dávkou 10-25 ml.

Spektrum účinku:   Baktericídny – na baktérie G+ (grampozitívne) a G- (gramnegatívne)

                                  Fungicídny – na vegetatívne bunky a na spóry

                                  Biocídny typ: 2, 4

 

Riedenie

Baktericídny účinok

Fungicídny účinok

na baktérie      G+

na baktérie    G-

na vegetatívne bunky

na spóry

Účinná koncentrácia a minimálna doba pôsobenia:

30 minút

30 minút

30 minút

30 minút

1 liter

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

2,5 – 10,0 ml

10 litrov

25 – 100 ml

25 – 100 ml

25 – 100 ml

25 – 100 ml

 

Prostriedok obsahuje nasledujúce účinné biocídne látky (g / 100 g zmesi):

kvartérne amóniové zlúčeniny C12-16-alkyl-(benzyl)-dimetylamónium chloridy                                     (EC: 270-325-2): 9,80 g

propán-2-ol (EC: 200-661-7): 20 g

 

UFI 4M60-S0NX-V009-RA1F

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Hmotnosť 5,5 kg

Pridať do wishlistu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.